ДОСТАВКА НА СТОКИ

Доставката на стоки може да се извърши по един от следните начини:

     С куриер General Zip., Asc, Elta-Courier, KTEL.
     С превозвач
     При получаване от нашия магазин